Sitoplazma, sitozol və protoplazm arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Hüceyrə mayesinin böyük hissəsini iki hissəyə bölmək olar. Biri nüvənin içərisindədir, digəri isə nüvədən kənarda.

Buna görə yadda saxlayın ki, nüvədəki maye nukleoplazma, xaricindəki maye isə heç bir orqaneldə olmayan nukleoplazma adlanır və nüvədən başqa sitoplazma orqanellə maye adlanır.