Koordinat bağlayıcı ilə hidrogen bağlaması arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bir koordinat bağında bir cüt elektronını digər atoma verən bir atom var, bu da elektronları qəbul etmək üçün sərbəst bir orbital ehtiva etməlidir. Koordinat bağlaması ümumiyyətlə keçid elementləri tərəfindən formalaşır. Hidrogen bağı güclü bir qüvvə səbəbindən meydana gələn xüsusi bir bağdır. Ftor, oksigen və azotdan ibarətdir. Onlar ammonyak (NH3) və su (H2O) kimi birləşmələr deyil.


cavab 2:

Koordinat bağlaması molekuldakı iki atom arasındakı bağdır. Bir əlaqə iki elektron tərəfindən meydana gəlir. Məsələn: H: H (H2), H: O: H (H2O) və s.

Hidrogen bağı bir molekulun hidrogen atomu və digər molekulun mənfi atomu ilə əmələ gəlir. Məsələn: HO - H…. OH2, CH3OH…. O = C (CH 3) 2, CH 3 COOH…. O (CH 2) 4 O.